Belgazprombank
Мэты апрацоўкі персанальных дадзеных Катэгорыі суб'ектаў
персанальных
дадзеных, чые дадзеныя
падвяргаюцца
апрацоўцы
Пералік апрацоўваных персанальных даных Прававыя падставы апрацоўкі персанальных даных Упаўнаважаныя асобы Тэрмін захоўвання персанальных даных Транспамежная перадача
1 2 3 4 5 6 7 8
Мэты апрацоўкі персанальных дадзеных Катэгорыі суб'ектаў
персанальных
дадзеных, чые дадзеныя
падвяргаюцца
апрацоўцы
Пералік апрацоўваных персанальных даных Прававыя падставы апрацоўкі персанальных даных Упаўнаважаныя асобы Тэрмін захоўвання персанальных даных Транспамежная перадача
1 2 3 4 5 6 7 8
АПРАЦОЎКА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ КЛІЕНТАЎ, ПРАДСТАЎНІКОЎ КЛІЕНТАЎ - СУБ'ЕКТАЎ ГАСПАДАРАННЯ
1 Ідэнтыфікацыя фізічнай асобы - удзельніка фінансавай аперацыі Кліенты - фізічныя асобы;
 прадстаўнікі кліентаў - фізічных асоб; спадчыннікі, блізкія сваякі, усынавіцелі (удачарняльнікі), усыноўленыя (удачароныя), муж (жонка) памерлага кліента;
прадстаўнікі кліентаў - суб'ектаў гаспадарання
Персанальныя даныя ў адпаведнасці з артыкулам 8 Законам Рэспублікі Беларусь «Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння» і Інструкцыяй аб патрабаваннях да правіл унутранага кантролю ў сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння пры ажыццяўленні банкаўскіх аперацый, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь 24 снежня 2014 г. № 818 Абзац 5 артыкула 6, абзац 9 пункта 2 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", часткі 1 і 4 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь ад 30 чэрвеня 2014 г.
№ 165-З "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння"
Агенты па ідэнтыфікацыі 5 гадоў пасля спынення дзеяння дагавораў на ажыццяўленне фінансавых аперацый у пісьмовай форме, у выпадку адсутнасці такіх дагавораў - 5 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый  
2 Ідэнтыфікацыя фізічнай асобы (у рамках заключэння дагавораў (ад імя іншай арганізацыі) па дагаворах, заключаных з арганізацыямі-партнёрамі) Кліенты - фізічныя асобы;
прадстаўнікі кліентаў - фізічных асоб
Персанальныя даныя ў адпаведнасці з артыкулам 8 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб мерах па прадухіленню легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння» Абзац 5 артыкула 6, абзац 9 пункта 2 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", часткі 1 і 4 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь ад 30 чэрвеня 2014 г.
№ 165-З "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння"
Арганізацыя, якая ажыццяўляе захоўванне дакументаў банка У адпаведнасці з тэрмінамі захоўвання дакументаў, вызначанымі арганізацыямі-партнёрамі (аператарамі)   
3 Праверка прыналежнасці
кліента да замежных
публічным службовым
асобам, службовым асобам
публічных міжнародных
арганізацый, асобам,
займаючым пасады,
уключаныя ў вызначаны
Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь пералік
дзяржаўных пасад
Рэспублікі Беларусь, чальцоў
іх сем'яў і набліжаных да
ім асоб
Кліенты - фізічныя асобы
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
ідэнтыфікацыйны нумар (пры
наяўнасці);
лік, месяц, год нараджэння;
 месца нараджэння;
грамадзянства;
месца жыхарства (рэгістрацыі);
месца знаходжання;
звесткі аб выязной візе;
месца працы;
пасада;
 нумар тэлефона.
Абзац 5 артыкула 6, абзац 9 пункта 2 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", абзац 16 часткі 1 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння"   Звесткі аб фінансавых аперацыях кліентаў і ўдзельніках фінансавых аперацый захоўваюцца 5 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый і не менш як 3 гады пасля правядзення падатковай праверкі. Калі падатковая праверка не праводзілася - 10 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый.

 
4 Атрыманне крэдытнай справаздачы з Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь Кліенты - фізічныя асобы прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
грамадзянства;
ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці) (для грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, замежнага грамадзяніна або асобы без грамадзянства, якія маюць від на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь);
лік, месяц, год нараджэння;
звесткі аб дакуменце, які сведчыць асобу замежнага грамадзяніна або асобы без грамадзянства, якія не маюць віду на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (выгляд дакумента, серыя (пры наяўнасці) і нумар, якія,
дата выдачы);
звесткі, якія ўваходзяць у склад крэдытнай гісторыі, паводле арт. 6 Закона Рэспублікі Беларусь ад 10 лістапада 2008 г. № 441 "О крэдытных гісторыях"
Згода на апрацоўку персанальных даных   Згода дзейнічае 3 месяцы з моманту яе прадастаўлення. Пасля заканчэння гэтага тэрміна дакумент аб згодзе захоўваецца 3 гады.

У выпадку выдачы крэдыту дакументы аб прадастаўленні крэдытнай справаздачы Банку (дагаворы, справаздачы, запыты (заявы), паведамленні і інш.) захоўваюцца 5 гадоў пасля спынення дзеяння крэдытнага дагавора і не менш як 3 гады пасля правядзення падатковай праверкі. Калі падатковая праверка не праводзілася - 10 гадоў пасля спынення дзеяння крэдытнай дамовы.
 
5 Атрыманне звестак з сістэмы рэгістрацыі і ўліку правапарушэнняў да заключэння дагавора, звязанага з крэдытнай рызыкай
Кліенты - фізічныя асобы;
прадстаўнікі кліентаў – суб'ектаў гаспадарання;
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дата нараджэння;
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу;
ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці);
звесткі аб прыцягненні да адміністрацыйнай або крымінальнай адказнасці (атрымліваюцца з інфармацыйных рэсурсаў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь (далей - МУС))
Згода на апрацоўку персанальных даных   Згода дзейнічае 3 месяцы з моманту яе прадастаўлення, а ў выпадку заключэння дагавора, звязанага з крэдытнай рызыкай, - на працягу дзеяння гэтага дагавора.

Пасля заканчэння ўказанага тэрміну дзеяння згоды дакумент аб згодзе захоўваецца 1 год.
 
6 Атрыманне звестак аб адлічэннях у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва (далей - ФСЗН) Кліенты - фізічныя асобы прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці);
звесткі аб адлічэннях у ФСЗН
(збіраюцца з Дзяржаўнага інфармацыйнага рэсурсу «Рэестр індывідуальных асабовых рахункаў застрахаваных асоб у сістэме індывідуальнага (персаніфікаванага) уліку ў сістэме дзяржаўнага сацыяльнага страхавання » Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь)
Згода на апрацоўку персанальных даных   Згода дзейнічае 3 месяцы з моманту яе прадастаўлення.

Пасля заканчэння ўказанага тэрміну дзеяння згоды дакумент аб згодзе захоўваецца 1 год.
 
7 Праверка і ацэнка плацежаздольнасці і крэдытаздольнасці кліента, дакладнасці якія прадстаўляюцца кліентам звестак пры заключэнні крэдытнага дагавора Кліенты - фізічныя асобы
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу, і (або) іншага дакумента;
ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці);
грамадзянства;
сямейнае становішча;
адрас рэгістрацыі і  месцы жыхарства;
звесткі аб адукацыі;
звесткі аб працоўнай дзейнасці (у тым ліку бягучыя месца працы і пасада);
звесткі аб наяўнасці аўтамабіля і іншай маёмасці;
звесткі па выканаўчых
дакументам;
звесткі аб даходах і расходах;
пол;
звесткі аб наяўнасці (адсутнасці)
абмежаванні дзеяздольнасці
Аабзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", частка 3 артыкула 22 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь, пункты 8 і 13 Інструкцыі аб парадку прадастаўлення грашовых сродкаў у форме крэдыту і іх вяртання (пагашэння), зацверджанай пастановай 29 сакавіка 2018 г. № 149   Крэдытныя дасье, па якіх быў выдадзены крэдыт, захоўваюцца 5 гадоў пасля вяртання (пагашэння) крэдыту і не менш як 3 гады пасля правядзення падатковай праверкі. Калі падатковая праверка не праводзілася -10 гадоў пасля вяртання (пагашэні) крэдыту.

Крэдытныя дасье, па якіх не быў выдадзены крэдыт, захоўваюцца 3 гады пасля іх складання.
 
8 Падрыхтоўка, заключэнне, выкананне, абслугоўванне, суправаджэнне, змяненне, скасаванне дагавора (акрамя дагавораў, звязаных з прыняццем крэдытнай рызыкі) з Банкам, які заключаецца (зняволенага) у адпаведнасці з банкаўскім заканадаўствам, а таксама ўзнікненне і рэалізацыя іншых прававых адносін з Банкам у адпаведнасці з банкаўскім заканадаўствам Кліенты - фізічныя асобы;
законныя прадстаўнікі;
спадчыннікі, блізкія сваякі, усынавіцелі (удачарыцелі), усыноўленыя (удачароныя), муж (жонка) памерлага кліента;
кліенты - індывідуальныя прадпрымальнікі;
прадстаўнікі кліентаў - індывідуальных прадпрымальнікаў;
прадстаўнікі кліентаў - юрыдычных асоб

прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
звесткі аб рэзідэнцтве;
звесткі аб смерці;
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу, і (або) іншага дакумента;
рэквізіты даверанасці (дата і нумар);
нумар, дата дакумента;
месца жыхарства;
кантактны нумар тэлефона;
адрас электроннай пошты;
узор подпісу кліента - індывідуальнага прадпрымальніка і (або) яго прадстаўніка;
узор подпісы прадстаўніка кліента - юрыдычнай асобы;
 
Абзац 15 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных» - у адносінах да кліентаў - фізічных асоб і іх прадстаўнікоў

Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", артыкул 49, пункт 1 артыкула 180, частка 1 пункта 1 і частка 1 пункта 3 артыкула 391 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь, частка 3 артыкула 200 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь - у адносінах да прадстаўнікоў кліентаў - юрыдычных асоб
Арганізацыя, якая ажыццяўляе захоўванне дакументаў банка;
аператары мабільнай сувязі;
агенты Банка па продажы банкаўскіх прадуктаў;
 арганізацыі, якія ажыццяўляюць адпраўку паведамленняў кліентам Банка з дапамогай выкарыстання персанальных каналаў сувязі
Дагаворы і іншыя дакументы (іх копіі), якія паслужылі падставай для ажыццяўлення фінансавых аперацый (плацежныя патрабаванні, плацежныя даручэнні, таварна-транспартныя накладныя, спецыфікацыі, звесткі і інш.), захоўваюцца 5 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый і не менш як 3 гады пасля правядзення падатковай праверкі. Калі падатковая праверка не праводзілася - 10 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый. Магчыма перадача даных у дэпазітарыі на тэрыторыю замежных дзяржаў - членаў ЕАЭС у адпаведнасці з умовамі дагавора;
пры ажыццяўленні міжнароднага пераводу, у залежнасці ад трасы плацяжу
9 Падрыхтоўка, заключэнне, выкананне, абслугоўванне, суправаджэнне, змяненне, скасаванне дагавора, звязанага з прыняццем крэдытнай рызыкі, з Банкам, які заключаецца (зняволенага) у адпаведнасці з банкаўскім заканадаўствам, а таксама ўзнікненне і рэалізацыя іншых прававых адносін з Банкам у адпаведнасці з банкаўскім заканадаўствам Кліенты - фізічныя асобы;
законныя прадстаўнікі;
спадчыннікі, блізкія сваякі, усынавіцелі (удачарыцелі), усыноўленыя (удачароныя), муж (жонка) памерлага кліента;
прадстаўнікі кліентаў – суб'ектаў гаспадарання

прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
звесткі аб рэзідэнцтве;
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу, і (або) іншага дакумента;
рэквізіты даверанасці (дата і нумар);
месца жыхарства;
кантактны нумар тэлефона;
адрас электроннай пошты;
фінансавая інфармацыя;
месца працы;
займаная пасада;
доля ўдзелу;
звесткі аб уласнасці;
звесткі аб выкананні абавязацельстваў;
звесткі аб даходзе;
парадак інфармацыйнага ўзаемадзеяння;
звесткі аб выканаўчым вядзенні
Абзац 15 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных» - у адносінах да кліентаў - фізічных асоб і іх прадстаўнікоў

Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", артыкул 49, пункт 1 артыкула 180, частка 1 пункта 1 і частка 1 пункта 3 артыкула 391 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь - у адносінах да прадстаўнікоў кліентаў - суб'ектаў гаспадарання
Арганізацыя, якая ажыццяўляе захоўванне дакументаў банка;
аператары мабільнай сувязі;
агенты Банка па продажы банкаўскіх прадуктаў;
 арганізацыі, якія ажыццяўляюць адпраўку паведамленняў кліентам Банка з дапамогай выкарыстання персанальных каналаў сувязі
Дагаворы і іншыя дакументы (іх копіі), якія паслужылі падставай для ажыццяўлення фінансавых аперацый (плацежныя патрабаванні, плацежныя даручэнні, таварна-транспартныя накладныя, спецыфікацыі, звесткі і інш.), захоўваюцца 5 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый і не менш як 3 гады пасля правядзення падатковай праверкі. Калі падатковая праверка не праводзілася - 10 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый.

Згода дзейнічае на працягу ўказанага ў ім тэрміну, пасля заканчэння якога дакумент аб згодзе захоўваецца 1 год.
 
10 Перадача банкам іншай арганізацыі або асобе, якая ажыццяўляе дзейнасць у якасці індывідуальнага прадпрымальніка (аўтсорсінгавая арганізацыя), для выканання поўнасцю або часткова асобных функцый, бізнес-працэсаў, відаў дзейнасці, якія складаюць іх работы, паслугі Кліенты - фізічныя асобы;
законныя прадстаўнікі
спадчыннікі, блізкія сваякі, усынавіцелі (удачарыцелі), усыноўленыя (удачароныя), муж (жонка) памерлага кліента;
Персанальныя даныя, якія перадаюцца аўтсорсінгавай арганізацыяй у адпаведнасці з арт. 121 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь і нормамі Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 08.01.2020 N 1 (рэд. ад 06.03.2023) "Аб кіраванні рызыкамі пры аўтсорсінге" Згода на апрацоўку персанальных даных Арганізацыя, якая ажыццяўляе захоўванне дакументаў банка Дагаворы і іншыя дакументы (іх копіі), якія паслужылі падставай для ажыццяўлення фінансавых аперацый (плацежныя патрабаванні, плацежныя даручэнні, таварна-транспартныя накладныя, спецыфікацыі, звесткі і інш.), захоўваюцца 5 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый і не менш як 3 гады пасля правядзення падатковай праверкі. Калі падатковая праверка не праводзілася - 10 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый.

Згода дзейнічае з моманту яе прадастаўлення і да моманту заканчэння тэрміну захоўвання вышэйназваных дакументаў. Пасля гэтага дакумент аб згодзе захоўваецца 1 год.
 
11 Апрацоўка заявак на прадукты Банка, на прадастаўленне інфармацыі аб прадуктах Банка Кліенты - фізічныя асобы;
карыстальнікі сайта
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
адрас электроннай пошты;
кантактны нумар тэлефона
Абзац 15 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных"   5 гадоў пасля спынення дзеяння дагавораў на ажыццяўленне фінансавых аперацый у пісьмовай форме, у выпадку адсутнасці такіх дагавораў - 5 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый і не менш як 3 гады пасля правядзення падатковай праверкі. Калі падатковая праверка не праводзілася - 10 гадоў пасля спынення дзеяння дагавораў на ажыццяўленне фінансавых аперацый або ажыццяўлення фінансавых аперацый адпаведна.  
12 Прасоўванне прадуктаў, паслуг, сэрвісаў Банка, іншых трэціх асоб на падставе заключаных з імі дагавораў (партнёраў Банка), у тым ліку інфармаванне суб'ектаў персанальных даных аб прадуктах, паслугах, сэрвісах, праграмах лаяльнасці  Банка і (або) партнёраў Банка, уключаючы накіраванне спецыяльных персанальных прапаноў, а таксама вывучэнне кліенцкага вопыту, удзел у гульнях, акцыях, апытаннях, маркетынгавых і іншых даследаваннях, арганізаваных Банкам  Кліенты - фізічныя асобы прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дата нараджэння;
нумар мабільнага тэлефона;
іншыя нумары тэлефонаў;
адрас электроннай пошты;
адрас фактычнага пражывання
Згода на апрацоўку персанальных даных Аператары мабільнай сувязі;
 арганізацыі, якія ажыццяўляюць адпраўку паведамленняў кліентам Банка з дапамогай выкарыстання персанальных каналаў сувязі
3 гады з моманту прадастаўлення згоды. Пасля заканчэння гэтага тэрміна дакумент аб згодзе захоўваецца 1 год. Магчыма выкарыстанне сервісу дастаўкі паведамленняў на тэрыторыю замежных дзяржаў
13 Арганізацыя выплаты пенсіі на рахункі фізічных асоб Кліенты - фізічныя асобы;
законныя прадстаўнікі
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу, і (або) іншага дакумента;
нумар, дата дакумента;
адрас;
кантактны нумар тэлефона;
адрас электроннай пошты;
звесткі аб рахунках;
рэквізіты даверанасці (дата і нумар даверанасці)
Абзац 11 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»   Дакументы аб выплаце пенсій і ведамасці ўліку выдач наяўных грашовых сродкаў на выплату пенсій захоўваюцца 3 гады пасля правядзення падатковай праверкі (10 гадоў, калі падатковая праверка не праводзілася).  
14 Выкананне банкам функцыі падатковага агента ў адносінах да даходаў, што выплачваюцца фізічным асобам  Кліенты - фізічныя асобы прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці);
звесткі аб даходзе
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»;
артыкул 23 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь
  Дагаворы банкаўскага ўкладу (дэпазіту) захоўваюцца 5 гадоў пасля спынення іх дзеяння і не менш як 3 гады пасля правядзення падатковай праверкі. Калі падатковая праверка не праводзілася - 10 гадоў пасля спынення дзеяння дагавораў банкаўскага ўкладу (дэпазіту).

Перапіска па пытаннях прыцягнення грашовых сродкаў у банкаўскія ўклады (дэпазіты) захоўваецца 5 гадоў.

Звесткі аб асабовым рахунку па банкаўскіх укладах (дэпазітах) фізічнай асобы захоўваюцца 10 гадоў пасля закрыцця асабовага рахунку.

Разліковыя і касавыя дакументы па аперацыях з банкаўскімі рахункамі фізічных асоб захоўваюцца 10 гадоў .
 
15 Прадастаўленне справаздачнасці аб кліентах, якія з'яўляюцца падатковымі рэзідэнтамі ЗША, у Міністэрства па падатках і зборах (МПЗ) і яе ўдакладненне (пры неабходнасці) у рамках FATCA

(МПЗ пазней перадае такую справаздачнасць у падатковыя органы ЗША)
Кліенты - фізічныя асобы, якія маюць прыкметы падатковых рэзідэнтаў ЗША прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
месца жыхарства;
нумар падаткаплацельшчыка ЗША;
звесткі аб рахунках у Банку;
звесткі аб прыкметах падатковага рэзідэнцтва ЗША
 
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»;
падпункты 1.2 і 1.3 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 кастрычніка 2015 г. № 422 "А прадстаўленні інфармацыі падатковым органам замежных дзяржаў"
  5 гадоў пасля спынення дзеяння дагавораў на ажыццяўленне
фінансавых аперацый у пісьмовай форме, у выпадку адсутнасці такіх
дагавораў - 5 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый
МПЗ пасля перадае справаздачнасць у падатковыя органы ЗША на падставе Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Злучаных Штатаў Амерыкі аб паляпшэнні захавання міжнародных падатковых правіл і рэалізацыі Закона Злучаных Штатаў Амерыкі аб падатковым кантролі рахункаў у замежных фінансавых установах.
16 Выкарыстанне кліентам сістэмы дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання (далей - СДБО) Кліенты - карыстальнікі СДБА ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці) або нумар дакумента, які сведчыць асобу;
кантактны нумар тэлефона;
аднаразовы код пацверджання аперацый;
лагін;
пароль
Абзац 15 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных"   Да моманту адключэння ад СДБО  
17 Ідэнтыфікацыя ў міжбанкаўскай сістэме ідэнтыфікацыі (далей - МСМ) Кліенты - фізічныя асобы У адпаведнасці з пратаколам інфармацыйнага ўзаемадзеяння праграмнага комплексу міжбанкаўскай сістэмы ідэнтыфікацыі і банкаўскіх інфармацыйных сістэм па рэзідэнтах Рэспублікі Беларусь: фізічным асобам, індывідуальным прадпрымальнікам, адвакатам і натарыусам, зацверджаным ААТ «НКФО» АРІП» 3 красавіка 2020 г. Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", падпункт 1.4 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18 красавіка 2019 г. № 148 "А лічбавых банкаўскіх тэхналогіях"   5 гадоў пасля спынення дзеяння дагавораў на ажыццяўленне фінансавых аперацый у пісьмовай форме, у выпадку адсутнасці такіх дагавораў - 5 гадоў з дня ажыццяўлення фінансавых аперацый  
18 Прадастаўленне звестак, якія складаюць банкаўскую таямніцу, суб'ектам, указаных у частках 3 і 5 артыкула 121 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь Кліенты - фізічныя асобы, у тым ліку кліенты - індывідуальныя прадпрымальнікі прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
звесткі аб рахунках і ўкладу (дэпазітах), у тым ліку аб наяўнасці рахунку ў Банку, яго нумары і іншых рэквізітах;
памер сродкаў кліента - фізічнай асобы, якія знаходзяцца на рахунках і ва ўкладах (дэпазітах);
звесткі аб здзелках;
звесткі аб аперацыях без адкрыцця рахунку. аперацыях па рахунках і ўкладах (дэпазітах);
звесткі аб маёмасці, якая знаходзіцца на захоўванні ў БанкуАбзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»; часткі 3 і 5 артыкула 121 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь - пры ўмове ўказання ў запыце спасылкі на заканадаўчы акт, які вызначае правы і (або) абавязкі запытваючага дзяржаўнага органа, судовага выканаўцы, натарыуса, дзяржаўнай установы "Агенцтва па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў (дэпазітаў) фізічных асоб", звязаныя з атрыманнем звестак, якія складаюць банкаўскую таямніцу   3 гады пасля спынення дзеяння дамовы і правядзення падатковай праверкі (10 гадоў, калі падатковая праверка не праводзілася)  
19 Прадастаўленне звестак, якія складаюць банкаўскую таямніцу, суб'ектам, указаным у частцы 7 артыкула 121 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь Кліенты - фізічныя асобы, у тым ліку кліенты - індывідуальныя прадпрымальнікі прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
звесткі аб рахунках і ўкладу (дэпазітах), у тым ліку аб наяўнасці рахунку ў Банку, яго нумары і іншых рэквізітах;
памер сродкаў кліента - фізічнай асобы, якія знаходзяцца на рахунках і ва ўкладах (дэпазітах);
звесткі аб здзелках;
звесткі аб аперацыях без адкрыцця рахунку. аперацыях па рахунках і ўкладах (дэпазітах);
звесткі аб маёмасці, якая знаходзіцца на захоўванні ў БанкуАбзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»; частка 7 артыкула 121 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь   5 гадоў пасля закрыцця банкаўскага рахунку або ажыццяўлення апошняй фінансавай аперацыі, але не менш як 3 гады пасля правядзення падатковай праверкі. Калі падатковая праверка не праводзілася - 10 гадоў пасля закрыцця банкаўскага рахунку або ажыццяўлення апошняй фінансавай аперацыі.  
20 Прадастаўленне звестак, якія складаюць банкаўскую таямніцу, суб'ектам, указаным у частцы 12 артыкула 121 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь Кліенты - фізічныя асобы, у тым ліку кліенты - індывідуальныя прадпрымальнікі прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
звесткі аб рахунках і ўкладу (дэпазітах), у тым ліку аб наяўнасці рахунку ў Банку, яго нумары і іншых рэквізітах;
памер сродкаў кліента - фізічнай асобы, якія знаходзяцца на рахунках і ва ўкладах (дэпазітах);
звесткі аб здзелках;
звесткі аб аперацыях без адкрыцця рахунку. аперацыях па рахунках і ўкладах (дэпазітах);
звесткі аб маёмасці, якая знаходзіцца на захоўванні ў БанкуАбзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»; частка 12 артыкула 121 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь   У адпаведнасці з тэрмінамі захоўвання дакументаў па пытаннях, у рамках якіх былі прадастаўлены звесткі, якія складаюць банкаўскую таямніцу (напрыклад, 3 гады з дня вынясення рашэння суда па справе аб абароне і (або) аднаўленні правоў і законных інтарэсаў Банка)  
21 Накладанне арышту на грашовыя сродкі і іншую маёмасць па пастанове (вызначэнні) суда, пастанове праваахоўных органаў, судовага выканаўцы, падатковых і мытных органаў або па выканаўчым дакуменце і зняцце такога арышту Кліенты - фізічныя асобы, у тым ліку кліенты - індывідуальныя прадпрымальнікі прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
звесткі аб рахунках і захоўваецца ў Банку маёмасці;
звесткі з дакументаў, якія з'яўляюцца падставай для накладання арышту на грашовыя сродкі і маёмасць
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных», частка 2 артыкула 127, артыкула 128 і 129 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь   Адпаведныя дакументы захоўваюцца 5 год з дня іх выканання.  
АПРАЦОЎКА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ АФІЛЯВАНЫХ АСОБ І ІНСАЙДЭРАЎ БАНКА
22 Вядзенне спісу афіляваных асоб Банка Афіляваныя з Банкам фізічныя асобы прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу, і (або) іншага дакумента;
звесткі аб падставах аднясення фізічнай асобы да афіляваных асоб Банка;
звесткі аб колькасці акцый у статутным фондзе Банка;
месца жыхарства (са згоды афіліраванай асобы)
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»;
частка 3 артыкула 56 Закона Рэспублікі Беларусь ад 9 снежня 1992 г. № 2020-XII «О гаспадарчых таварыствах»

Згода на апрацоўку персанальных даных (у адносінах да месца жыхарства афіліраванай асобы)
  Да страты падстаў для прызнання фізічнай асобы афіляванай асобай, далей - 5 гадоў.

Згода дзейнічае з моманту яе прадастаўлення і да моманту страты падстаў для аднясення фізічнай асобы да афіліраваных асоб. Пасля страты гэтых падстаў дакумент аб згодзе захоўваецца 1 год.
 
23 Улік інсайдэраў Банка для кантролю ўмоў узаемадзеяння з імі і звязаных з імі рызык Інсайдэры Банка прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу;
ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці);
дата і месца нараджэння;
адрас месца рэгістрацыі;
звесткі аб заснаванні аднясення фізічнай асобы да інсайдэраў Банка
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»;
часткі 2, 5, 7-9 артыкула 115, абзац 3 часткі 1 артыкула 122 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь
  Да страты падстаў аднясення фізічнай асобы да інсайдэраў Банка, далей - 5 гадоў.  
АПРАЦОЎКА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ ІНШЫХ АСОБ, ЯКІЯ ЗВЯРНУЛІСЯ Ў БАНК У РАМКАХ АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭДУР, РАЗГЛЯДУ ЗВАРОТАЎ
24 Ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур па заявах фізічных асоб (калі яны пры падачы заявы не выступаюць у якасці індывідуальных прадпрымальнікаў) Іншыя асобы, якія звярнуліся ў Банк У адпаведнасці з пералікам адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджаных Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 Абзац 20 артыкула 6, абзацы 13 і 17 пункта 2 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", пункт 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 "Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян"   5 гадоў ЭПК  
25 Папярэдні запіс на асабісты прыём Фізічныя асобы, якія жадаюць запісацца на асабісты прыём (іх прадстаўнікі) прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
кантактны нумар тэлефона
Абзац 20 артыкула 6, абзац 17 пункта 2 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", пункт 3 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2011 г. № 300-З "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб"   Графікі асабістага прыёму грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, іх прадстаўнікоў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб захоўваюцца 1 год пасля замены новымі.  
26 Разгляд зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб, у тым ліку занесеных у кнігу заўваг і прапаноў фізічныя асобы, якія накіравалі зварот (ад свайго імя або ад імя прадстаўленай ім фізічнай або юрыдычнай асобы;

іншыя фізічныя асобы, чые персанальныя дадзеныя пазначаны ў зваротах
прозвішча, імя (або ініцыял), імя па бацьку (або ініцыял) (пры наяўнасці) заяўніка - фізічнай асобы;
прозвішча, імя (або ініцыял), імя па бацьку (або ініцыял) (пры наяўнасці) прадстаўніка заяўніка - фізічнай асобы;
прозвішча, імя (або ініцыял), імя па бацьку (або ініцыял) (пры наяўнасці) прадстаўніка заяўніка - юрыдычнай асобы;
адрас месца жыхарства (знаходжання) і (або) працы (вучобы);
пасада асобы, якая падпісала зварот юрыдычнай асобы;
сутнасць звароту;
іншыя персанальныя дадзеныя, указаныя ў звароце
Абзац 16 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных";
абзац 20 артыкула 6, абзац 17 пункта 2 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", абзац 4 артыкула 9 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб"
  Звароты і звязаныя з іх разглядам дакументы захоўваюцца 5 гадоў з даты апошняга звароту.

Кніга заўваг і прапаноў і дакументы аб разглядзе занесеных у яе заўваг і (або) прапаноў захоўваюцца 5 гадоў пасля спынення  вядзення кнігі заўваг і прапаноў і здачы яе ў архіў.

Звароты, якія змяшчаюць прапановы па паляпшэнню дзейнасці арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, удасканаленню прававога рэгулявання адносін у дзяржаўным і грамадскім жыцці, вырашэнню пытанняў эканамічнага, палітычнага, сацыяльнай і іншых сфер дзейнасці дзяржавы і грамадства, захоўваюцца 10 гадоў ЭПК.

Дакументы аб стане работы па разглядзе зваротаў, а таксама заўваг і (або) прапаноў, унесеных у кнігу заўваг і прапаноў, захоўваюцца 10 гадоў ЭПК.

Рэгістрацыйна-кантрольная форма рэгістрацыі зваротаў захоўваецца 5 гадоў.
 
27 Разгляд зваротаў, якія паступілі на "лінію даверу" Фізічныя асобы, якія звярнуліся па лініі даверу з дапамогай спецыяльнага адраса карпаратыўнай электроннай пошты Банка, спецыяльнага нумара тэлефона або спецыяльнай формы на афіцыйным сайце Банка (далей - спецыяльная форма);

фізічныя асобы, персанальныя дадзеныя якіх пазначаны ў паведамленні, якое паступіла па "лініі даверу"
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці) (па жаданні суб'екта персанальных дадзеных);
адрас электроннай пошты (у спецыяльнай форме па жаданні суб'екта персанальных даных або пры звароце па спецыяльным адрасе карпаратыўнай электроннай пошты Банка);
кантактны нумар тэлефона (у спецыяльнай форме па жаданні суб'екта персанальных даных або пры звароце па спецыяльным нумары тэлефона Банка);
запіс галасавога паведамлення (пры звароце па спецыяльным нумары тэлефона Банка);
сутнасць паведамлення (у рамках паведамлення могуць змяшчацца персанальныя дадзеныя іншых фізічных асоб, не толькі заяўніка)

ЗАЎВАГА: У спецыяльнай форме рэалізавана магчымасць ананімнага звароту (без збору і іншай апрацоўкі персанальных даных) з указаннем толькі сутнасці паведамлення.
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", абзац 3 часткі 4 артыкула 34, частка 1 артыкула 39 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь, частка 3 пункта 5 Інструкцыі аб арганізацыі сістэмы ўнутранага кантролю, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 30 лістапада 2012 г. № 625   5 год  
АПРАЦОЎКА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ ПАДРАДЧЫКАЎ, КОНТРАГЕНТАЎ, ПРАДСТАЎНІКОЎ КОНТРАГЕНТАЎ
28 Правядзенне інструктажоў у частцы захавання патрабаванняў па ахове працы, пажарнай бяспекі Кантрагенты - фізічныя асобы;
работнікі контрагента - юрыдычнай асобы; індывідуальныя прадпрымальнікі і (або) іх прадстаўнікі і (або) работнікі (падрадчыкі, выканаўцы)
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці)
 
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»; абзац 5 часткі 1 артыкула 17 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 чэрвеня 2008 г. № 356-З  "Аб ахове працы"   Інструкцыі па ахове працы,  пажарнай бяспекі захоўваюцца 3 гады пасля заканчэння вядзення.


 
29 Падрыхтоўка, заключэнне, выкананне, змяненне і скасаванне гаспадарчых дагавораў Кантрагенты - фізічныя асобы;
работнікі контрагента - юрыдычнай асобы; індывідуальныя прадпрымальнікі і (або) іх прадстаўнікі і (або) работнікі (падрадчыкі, выканаўцы)
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу, і (або) іншага дакумента;
месца працы;
структурнае падраздзяленне;
займаная пасада;
месца жыхарства (для контрагентаў - фізічных асоб);
кантактны нумар тэлефона;
звесткі аб рахунках для аплаты тавараў (работ, паслуг)
 
Абзац 15 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных» - у адносінах да контрагентаў - фізічных асоб

Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных», артыкул 49, пункт 1 артыкула 180, частка 1 пункта 1 і частка 3 пункта 3 артыкула 391 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь - у адносінах да прадстаўнікоў контрагентаў - юрыдычных асоб
   3 года пасля спынення дзеяння гаспадарчай дамовы і правядзення падатковай праверкі.

Калі падатковая праверка не праводзілася - 10 гадоў пасля спынення дзеяння гаспадарчай дамовы.
 
30 Папярэдняя праверка добранадзейнасці контрагента - фізічнай асобы або яе работніка (падрадчыка, выканаўцы), работніка контрагента - юрыдычнай асобы, якія будуць прысутнічаць у памяшканнях Банка з абмежаваным доступам, для разгляду пытання аб заключэнні гаспадарчага дагавора з контрагентам Кантрагенты - фізічныя асобы;
работнікі контрагента - юрыдычнай асобы,
індывідуальныя прадпрымальнікі і (або) іх працаўнікі (падрадчыкі, выканаўцы) 
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу;
ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці);
звесткі аб прыцягненні да адміністрацыйнай або крымінальнай адказнасці (атрымліваюцца з інфармацыйных рэсурсаў, якія знаходзяцца ў распараджэнні МУС)
Згода на апрацоўку персанальных даных   Згода дзейнічае на працягу ўсяго тэрміну выканання работ (аказання паслуг) па дагаворы падраду (вамезднага аказання паслуг). Пасля заканчэння гэтага тэрміна дакумент аб згодзе захоўваецца 1 год.  
31 Праверка ведаў па пытаннях  прамысловай бяспекі, кантроль супрацьпажарнага стану Кантрагенты - фізічныя асобы;
работнікі контрагента - юрыдычнай асобы; індывідуальныя прадпрымальнікі і (або) іх прадстаўнікі і (або) работнікі (падрадчыкі, выканаўцы)
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці)
 
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»; абзац 5 часткі 1 артыкула 17 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб ахове працы"  

Дакументы па кантролі супрацьпажарнага стану захоўваюцца 3 гады.

Пратаколы праверкі ведаў па пытаннях прамысловай бяспекі захоўваюцца 5 год.

 
32 Улік аварый і інцыдэнтаў Кантрагенты - фізічныя асобы;
работнікі контрагента - юрыдычнай асобы; індывідуальныя прадпрымальнікі і (або) іх прадстаўнікі і (або) работнікі (падрадчыкі, выканаўцы)
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці)
 
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»; абзац 5 часткі 1 артыкула 17 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб ахове працы"  

Часопісы ўліку аварый і інцыдэнтаў захоўваюцца 10 гадоў..

 
33 Праверка ведаў па пытаннях аховы працы Кантрагенты - фізічныя асобы;
работнікі контрагента - юрыдычнай асобы; індывідуальныя прадпрымальнікі і (або) іх прадстаўнікі і (або) работнікі (падрадчыкі, выканаўцы)
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці)
 
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»; абзац 5 часткі 1 артыкула 17 Закона Рэспублікі Беларусь  "Аб ахове працы"  

Пратаколы праверкі ведаў па пытаннях аховы працы захоўваюцца 3 гады пасля заканчэння вядзення.

 
34 Расследаванне і ўлік няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў Кантрагенты - фізічныя асобы;
работнікі контрагента - юрыдычнай асобы; індывідуальныя прадпрымальнікі і (або) іх прадстаўнікі і (або) работнікі (падрадчыкі, выканаўцы)
У адпаведнасці з пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь і Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 14 жніўня 2015 г. № 51/94 "О дакументах, неабходных для расследавання і ўліку няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў" Абзац 20 артыкула 6, абзац 17 пункта 2 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", абзац 7 часткі 1 артыкула 17 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб ахове працы"   Дакументы аб аварыях, няшчасных выпадках на вытворчасці і прафесійных захворваннях (акты, заключэнні, справаздачы, пратаколы, даведкі і інш.) захоўваюцца 45 гадоў ЭПК, а калі мелі месца буйны матэрыяльны ўрон, групавы характар, смяротны або цяжкі зыход - пастаянна.

Часопісы рэгістрацыі няшчасных выпадкаў захоўваюцца 45 гадоў пасля заканчэння іх вядзення.
 
35 Кампенсацыя шкоды, прычыненай жыццю і здароўю контрагента - фізічнай асобы або яе прадстаўніка, прадстаўніка контрагента - юрыдычнай асобы Кантрагенты - фізічныя асобы;
работнікі контрагента - юрыдычнай асобы; індывідуальныя прадпрымальнікі і (або) іх прадстаўнікі і (або) работнікі (падрадчыкі, выканаўцы)
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
звесткі аб стане здароўя да і пасля ўзнікнення няшчаснага выпадку на вытворчасці;
іншыя неабходныя звесткі
Абзац 20 артыкула 6, абзац 17 пункта 2 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", абзац 12 часткі 1 артыкула 17 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб ахове працы"   55 гадоў  
АПРАЦОЎКА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ НАВУЧЭНЦАЎ
36 Прыём на практыку навучэнскай установы сярэдняй спецыяльнай адукацыі (далей - ССНУ) Навучэнцы ССНУ;
іншыя прадстаўнікі юрыдычных асоб
У ДАЧЫНЕННІ ДА ПРАКТЫКАНТА:
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дата нараджэння;
месца жыхарства;
месца вучобы (у тым ліку факультэт);
курс навучання;
спецыяльнасць;
кваліфікацыя;
нумар навучальнай групы;
кантактны нумар тэлефона;
адрас электроннай пошты;
фатаграфія

У АДНОСІНАХ ДА КІРАЎНІКА ПРАКТЫКІ АД ССНУ
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці)
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", частка 2 пункта 3 артыкула 191 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, пункт 28 Палажэння аб практыцы навучэнцаў, курсантаў, якія асвойваюць змест адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 31 жніўня 2022 г. № 572   3 гады пасля спынення дзеяння дамовы з установай адукацыі і правядзення падатковай праверкі (10 гадоў, калі падатковая праверка не праводзілася)  
37 Прыём на практыку навучальнай установы вышэйшай адукацыі (далей - ВНУ) Навучэнцы  ВНУ прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дата нараджэння;
месца жыхарства;
месца вучобы (у тым ліку факультэт);
курс навучання;
спецыяльнасць
кантактны нумар тэлефона;
адрас электроннай пошты;
фатаграфія
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", частка 2 пункта 4 артыкула 207 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, частка 1 пункта 11 Палажэння аб практыцы студэнтаў, курсантаў, слухачоў, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 3 чэрвеня 2010 г. № 860   3 гады пасля спынення дзеяння дамовы з установай адукацыі і правядзення падатковай праверкі (10 гадоў, калі падатковая праверка не праводзілася)  
38 Афармленне і выдача электроннай карты доступу навучэнцу Навучэнцы прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
месца вучобы;
звесткі аб структурным падраздзяленні, у якім практыкант павінен прайсці практыку;
фатаграфія практыканта (у выпадку, калі практыка доўжыцца больш за 3 месяцы) (са згоды практыканта)
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", абзац 3 артыкула 16, частка 6 артыкула 24 Закона Рэспублікі Беларусь ад 8 лістапада 2006 г. № 175-З "Аб ахоўнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь"

Згода на апрацоўку персанальных даных
(для фатаграфіі практыканта)
  Да заканчэння практыкі.

Згода дзейнічае з моманту яе прадастаўлення да заканчэння практыкі. Пасля заканчэння гэтага тэрміну дакумент аб згодзе захоўваецца 1 год пасля заканчэння практыкі.
 
39 Кантроль за выкананнем навучэнцам вучэбнай праграмы ўстановы адукацыі па практыцы, вядзеннем дзённіка і складаннем пісьмовай справаздачы; складанне характарыстыкі навучэнца (водгукі аб праходжанні практыкі) Навучэнцы прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
месца вучобы;
курс навучання;
спецыяльнасць;
кваліфікацыя (у дачыненні да практыкантаў з ССНУ);
інфармацыя аб дзейнасці практыканта па месцы праходжання практыкі;
звесткі аб прафесійных ведах, уменнях, навыках;
звесткі аб дзелавых і камунікатыўных  якасцях;
звесткі аб якасці выканання вытворчых і індывідуальных заданняў
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", частка 2 пункта 3 артыкула 191, частка 2 пункта 4 артыкула 207 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, абзацы 5 і 6 пункта 40 Палажэння аб практыцы навучэнцаў, курсантаў, якія асвойваюць змест адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі, зацверджанай пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 31 жніўня 2022 г. № 572; пункт 21 Палажэння аб практыцы студэнтаў, курсантаў, слухачоў, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 3 чэрвеня 2010 г. № 860   Дакументы аб праходжанні практыкі захоўваюцца 3 гады пасля спынення дзеяння дагавора з заснаваннем адукацыі і правядзення падатковай праверкі (10 гадоў, калі падатковая праверка не праводзілася)  
АПРАЦОЎКА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ КАНДЫДАТАЎ НА ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
40 Разгляд анкеты (рэзюмэ) кандыдата на працаўладкаванне Кандыдаты на працаўладкаванне прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дата нараджэння;
звесткі аб адукацыі;
звесткі аб працоўнай дзейнасці;
кантактны нумар тэлефона;
адрас электроннай пошты;
фатаграфія
Згода на апрацоўку персанальных даных (пры падачы анкеты ў электронным выглядзе)
АБО
падача Банку анкеты, падпісанай кандыдатам на працаўладкаванне (абзац 16 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных")
  У АДНОСІНАХ ДА АНКЕТЫ, ПАДПІСАНАЙ КАНДЫДАТАМ:
Анкета захоўваецца 1 месяц пасля прыёму на працу
АБО
1 год пасля адмовы ў прыёме на працу.

У АДНОСІНАХ ДА АНКЕТЫ, АТРЫМАНАЙ НА ПАДСТАВЕ ЗГОДЫ КАНДЫДАТА НА АПРАЦОЎКУ ЯГО ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ:
Згода на апрацоўку персанальных даных дзейнічае 3 месяцы. Пасля заканчэння гэтага тэрміна дакумент захоўваецца 1 год, а анкета знішчаецца.
 
41 Папярэдняя праверка добранадзейнасці кандыдата на працаўладкаванне, у тым ліку на кіруючую пасаду, для разгляду пытання аб магчымым працаўладкаванні Кандыдаты на працаўладкаванне
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дата нараджэння;
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу;
ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці);
адрас(-а) рэгістрацыі і фактычнага пражывання;
звесткі з працоўнай кніжкі;
звесткі з дыпломаў (пасведчанняў) аб адукацыі;
звесткі з дакументаў воінскага ўліку;
звесткі аб маёмасці з Бюро рэгістрацыі і тэхнічнай інвентарызацыі Нацыянальнага кадастравага агенцтва Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь;
звесткі аб наяўнасці або адсутнасці статусу індывідуальнага прадпрымальніка з Адзінага дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь;
звесткі з Рэестра запазычанасцей па выканаўчых дакументах Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь;
звесткі аб адлічэннях у ФСЗН (атрымліваюцца з Дзяржаўнага інфармацыйнага рэсурсу «Рэестр індывідуальных асабовых рахункаў застрахаваных асоб у сістэме індывідуальнага (персаніфікаванага) уліку ў сістэме дзяржаўнага сацыяльнага страхавання h_32_h0 Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь);
звесткі аб прыцягненні да адміністрацыйнай або крымінальнай адказнасці (атрымліваюцца з інфармацыйных рэсурсаў МУС);
звесткі аб удзеле ў дзеяннях супраць парадку кіравання і грамадскай бяспекі;
звесткі аб удзеле ў палітычнай дзейнасці і дзейнасці палітычных арганізацый;
звесткі, якія ўваходзяць у склад крэдытнай гісторыі, згодна з артыкулам 6 Закона Рэспублікі Беларусь "О крэдытных гісторыях"
Згода на апрацоўку персанальных даных   Згода дзейнічае 5 год. Пасля заканчэння гэтага тэрміна дакумент аб згодзе захоўваецца 1 год.

Згода на атрыманне крэдытнай справаздачы дзейнічае 3 месяцы. Пасля заканчэння гэтага тэрміна дакумент аб згодзе захоўваецца 3 гады.
 
42 Запыт характарыстыкі кандыдата на працаўладкаванне з папярэдніх месцаў ягонай працы Кандыдаты на працаўладкаванне У адпаведнасці з формай характарыстыкі, устаноўленай пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 кастрычніка 2021 г. № 585 Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»; частка 3 артыкула 26 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь   Характарыстыка захоўваецца 55 гадоў ЭПК пасля звальнення або смерці работніка (у рамках асабістай справы)
АБО
15 гадоў ЭПК, калі асабістая справа не заведзена
 
АПРАЦОЎКА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ ПРЫ АЖЫЦЦЯЎЛЕННІ ВІДЭАНАЗІРАННЯ І АЎДЫЁЗАПІСУ
43 Кантроль ажыццяўлення банкаўскіх аперацый праз банкамат Фізічныя асобы, якія выкарыстоўваюць банкамат Відэазапіс Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", абзацы 2 і 4 артыкула 16, частка 6 артыкула 24 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб ахоўнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь"   Пры выяўленні парушэння працоўнай дысцыпліны або ўчынення адміністрацыйнага правапарушэння відэазапіс захоўваецца 1 год.

Пры выяўленні ўчынення злачынства відэазапіс захоўваецца 5 гадоў.
 
44 Кантроль ажыццяўлення банкаўскіх аперацый у залах абслугоўвання Работнікі;
кліенты і іх прадстаўнікі;
наведвальнікі
Відэазапіс;
аўдыёзапіс
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", абзацы 2 і 4 артыкула 16, частка 6 артыкула 24 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб ахоўнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь"   Пры ўзнікненні спрэчнай і канфліктнай сітуацыі паміж работнікамі, кліентамі і іх прадстаўнікамі, наведвальнікамі Банка відэазапіс і аўдыёзапіс захоўваюцца 1 год.

Пры выяўленні парушэння працоўнай дысцыпліны або ўчынення адміністрацыйнага правапарушэння відэазапіс захоўваецца 1 год.

Пры выяўленні ўчынення злачынства відэазапіс захоўваецца 5 гадоў.
 
45 Забеспячэнне і падтрыманне працоўнай і выканальніцкай дысцыпліны, рацыянальнага выкарыстання працы работнікаў, якія непасрэдна абслугоўваюць кліентаў і наведвальнікаў Банка на касах і ў залах абслугоўвання Работнікі Відэазапіс;
аўдыёзапіс
Абзац 8 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»   Пры выяўленні парушэння працоўнай дысцыпліны відэазапіс і аўдыёзапіс захоўваюцца 1 год.  
46 Урэгуляванне спрэчных і канфліктных сітуацый паміж работнікамі, кліентамі і іх прадстаўнікамі, наведвальнікамі Банка Работнікі;
кліенты і іх прадстаўнікі;
наведвальнікі
Відэазапіс;
аўдыёзапіс
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", частка 3 артыкула 22 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь, абзацы 2 і 5 пункта 6, абзац 3 пункта 22 Канцэпцыі бяспечнага функцыянавання аб'ектаў банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, адкрытага акцыянернага таварыства "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь" і бяспекі аказання банкаўскіх паслуг, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 23 сакавіка 2021 г. № 69   Пры ўзнікненні спрэчнай і канфліктнай сітуацыі паміж работнікамі, кліентамі і іх прадстаўнікамі, наведвальнікамі Банка відэазапіс і аўдыёзапіс захоўваюцца 1 год.  
47 Ахова і абарона маёмасці Банка, маёмасці кліентаў, жыцця і здароўя работнікаў і наведвальнікаў Банка ад супрацьпраўных замахаў і своечасовае выяўленне і спыненне правапарушэнняў, уключаючы злачынствы Работнікі;
кліенты і іх прадстаўнікі;
наведвальнікі
Відэазапіс;
аўдыёзапіс
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", абзацы 2 і 4 артыкула 16, частка 6 артыкула 24 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб ахоўнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь", абзац 3 пункта 22 Канцэпцыі бяспечнага функцыянавання аб'ектаў банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, адкрытага акцыянернага таварыства "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь" і бяспекі аказання банкаўскіх паслуг, зацверджанай пастановай Праўлення банка Рэспублікі Беларусь ад 20. № 69   Пры выяўленні ўчынення парушэння працоўнай дысцыпліны або ўчынення адміністрацыйнага правапарушэння відэазапіс і аўдыёзапіс захоўваюцца 1 год.

Пры выяўленні ўчынення злачынства відэазапіс і аўдыёзапіс захоўваюцца 5 гадоў.
 
48 Забеспячэнне прапускнога і ўнутрыаб'ектавага рэжыму ў адміністрацыйных будынках Банка Работнікі;
наведвальнікі
Відэазапіс Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб абароне персанальных даных", абзац 3 артыкула 16, частка 6 артыкула 24 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб ахоўнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь"   Пры выяўленні парушэння працоўнай дысцыпліны або ўчынення адміністрацыйнага правапарушэння відэазапіс захоўваецца 1 год.

Пры выяўленні ўчынення злачынства відэазапіс захоўваецца 5 гадоў.
 
АПРАЦОЎКА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ У ІНШЫХ МЭТАХ, ЗВЯЗАНЫХ З ДЗЕЙНАСЦЮ БАНКА
49 Прадастаўленне інфармацыі аўдытарскім арганізацыям, якія ажыццяўляюць знешні аўдыт Банка Кліенты - фізічныя асобы;
законныя прадстаўнікі;
прадстаўнікі кліентаў-юрыдычных асоб;
кантрагенты - фізічныя асобы;
прадстаўнікі контрагентаў - фізічных асоб;
прадстаўнікі контрагентаў - юрыдычных асоб
акцыянеры - фізічныя асобы;
прадстаўнікі акцыянераў - фізічных асоб;
прадстаўнікі акцыянераў - юрыдычных асоб;
работнікі;
былыя працаўнікі
Колькасць і змест апрацоўваных персанальных даных не з'яўляюцца адзінымі і залежаць ад таго, якія дакументы і звесткі будуць запытаны аўдытарскай арганізацыяй на падставе абз. 3, 8 і 10 ст. 14 Закона Рэспублікі Беларусь ад 12 ліпеня 2013 г. № 56-З "Аб аўдытарскай дзейнасці" і дамовы аказання аўдытарскіх паслуг Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»;
абзац 6 пункта 1, абзац 4 пункта 2 артыкула 18 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб аўдытарскай дзейнасці»
   Перапіска з аўдытарскімі арганізацыямі па пытаннях правядзення знешняга аўдыту захоўваецца ў адпаведнасці з тэрмінам захоўвання справы, у якую накіроўваецца адпаведны дакумент.

Дакументы па выніках праверак знешняга аўдыту (справаздачы па выніках правядзення аўдыту, аўдытарскія заключэнні і г. д.) захоўваюцца ўвесь час.
Магчыма трансгранічная перадача даных аўдытарскім арганізацыям на тэрыторыю замежных дзяржаў
АПРАЦОЎКА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ РАБОТНІКАЎ, БЫЛЫХ РАБОТНІКАЎ, ЧЛЕНАЎ СЕМ'ЯЎ І СВАЯКОЎ РАБОТНІКАЎ БАНКА
50 Афармленне працоўных адносін з работнікам Работнікі;
былыя працаўнікі
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
дата нараджэння;
ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці);
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу;
адрас рэгістрацыі работніка;
адрас месцазнаходжання работніка;
найменне структурнага падраздзялення;
займаная пасада;
звесткі аб аплаце працы;
даты пачатку і заканчэння працоўнай дамовы/кантракту
Абзац 8 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных» 55 гадоў ЭПК пасля звальнення або смерці работніка
51 Фарміраванне, вядзенне і захоўванне асабістых спраў работнікаў Работнікі;
члены сем'яў работнікаў
У адпаведнасці з Інструкцыяй аб парадку фарміравання, вядзення і захоўвання асабістых спраў работнікаў, утв. пастановай Камітэта па архівах і справаводстве пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 2004 г. № 2 Абзац 8 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных» 55 гадоў ЭПК пасля звальнення або смерці работніка
52 Вядзенне працоўных кніжак (укладышаў да іх) Работнікі У адпаведнасці з пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 16 чэрвеня 2014 г. № 40 "О працоўных кніжках" Абзац 8 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных» Працоўная кніжка і ўкладыш да працоўнай кніжкі захоўваюцца на працягу працоўных адносін, а пасля звальнення работніка - да запатрабавання.

Працоўная кніжка і ўкладыш да працоўнай кніжкі захоўваюцца на працягу працоўных адносін з работнікам. Працоўныя кніжкі (дублікаты), не атрыманыя работнікамі пры звальненні, застаюцца на працягу 2 гадоў на захоўванні ў Банка. Па заканчэнні ўказанага тэрміну працоўныя кніжкі (дублікаты) захоўваюцца ў архіве Банка на працягу 50 гадоў, а затым знішчаюцца.

Кнігі ўліку руху працоўных кніжак і ўкладышаў да іх захоўваюцца 50 гадоў.
53 Унясенне і актуалізацыя асабістай інфармацыі аб работніку ў электронным выглядзе Работнікі;
муж і жонка работнікаў;
дзеці працаўнікоў
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці) работніка;
дата і месца нараджэння работніка;
грамадзянства работніка;
фатаграфія работніка (з яго згоды);
сямейнае становішча;
дадзеныя дакумента, які сведчыць асобу работніка;
адрас рэгістрацыі работніка;
месца жыхарства работніка;
нумар службовага тэлефона;
нумар мабільнага тэлефона (са згоды работніка)
звесткі аб адукацыі работніка;
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці) жонкі/мужа работніка;
дата нараджэння жонкі/мужа работніка;
прозвішча імя, імя па бацьку (пры наяўнасці) дзяцей работніка;
дата нараджэння дзяцей работніка;
звесткі аб воінскім уліку і браніраванні ваеннаабавязанага работніка
Абзац 8 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»;

Згода на апрацоўку персанальных даных
(у адносінах асабістага нумара мабільнага тэлефона і фатаграфіі)
На тэрмін працоўнай дзейнасці (пасля звальнення – у дадатку «Упраўленне персаналам» АС Lotus Domino у адпаведнасці з пералікам тыпавых дакументаў, якія ўтвараюцца ў працэсе дзейнасці дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і індыцыдаўльных прадпрымальнікаў, з указаннем тэрмінаў захоўвання, зацверджаным пастановай Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ад 24 мая 2012 г. № 140.

Асабісты нумар мабільнага тэлефона і фатаграфія работніка выдаляюцца пасля спынення працоўных адносін.

Згода дзейнічае з моманту яе прадастаўлення да спынення працоўных адносін з работнікам. Пасля заканчэння гэтага тэрміну дакумент аб згодзе на апрацоўку асабістага мабільнага тэлефона і фатаграфіі работніка захоўваецца 1 год пасля спынення працоўных адносін з работнікам.
54 Прадастаўленне працоўных і сацыяльных водпускаў, дзён адпачынку ў якасці кампенсацыі за работу ў выхадныя дні, прыцягненне да работы ў выхадныя дні, звышурочнай рабоце і да работы ў начны час Работнікі прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
найменне структурнага падраздзялення;
займаная пасада;
даты водпуску;
іншыя звесткі, якія паслужылі падставай для прадастаўлення сацыяльнага водпуску (звесткі аб стане
выгляд водпуску;янні здароўя работніка або членаў яго сям'і, аб нараджэнні дзяцей);
даты і час прыцягнення работніка да працы ў выходныя дні;
даты дзён адпачынку ў якасці кампенсацыі за працу ў выходныя дні;
форма кампенсацыі за працу ў выходныя дні;
даты і час прыцягнення работніка да звышурочнай работы і да работы ў начны час
Абзац 8 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных»

Графікі працоўных водпускаў захоўваюцца 1 год.

Загады аб прадастаўленні працоўных водпускаў захоўваюцца 3 гады пасля правядзення падатковай праверкі. Калі падатковая праверка не праводзілася - 10 гадоў.

Загады, распараджэнні, якія выкарыстоўваюцца пры вызначэнні памераў сацыяльных дапамог (пенсій, выплат у рамках дзяржаўных сістэм сацыяльнага страхавання і сацыяльнага забеспячэння і інш.), дзён адпачынку ў якасці кампенсацыі за працу ў выходныя дні,
аб прыцягненні да працы ў выходныя дні,
аб прыцягненні да звышурочнай працы і да працы ў начны час
захоўваюцца 55 год.

Загады па сацыяльных водпусках захоўваюцца 55 гадоў.
55 Прадастаўленне гарантый і кампенсацый, прадугледжаных заканадаўствам аб працы Работнікі прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
найменне падраздзялення згодна са штатным раскладам банка;
пасада работніка;
іншыя звесткі, якія паслужылі падставай для прадастаўлення гарантыі, кампенсацыі
Абзац 8 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных» Загады па асабовым складзе захоўваюцца 55 гадоў;
Тэрміны захоўвання дакументаў аб гарантыях і кампенсацыях залежаць ад віду гарантыі або кампенсацыі ў адпаведнасці з пералікам тыпавых дакументаў, якія ўтвараюцца ў працэсе дзейнасці дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і індыцыдаўльных прадпрымальнікаў, з указаннем тэрмінаў захоўвання, зацверджанай пастановай Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ад 24 мая 2012 г. № 140.
56 Падрыхтоўка даведак па кадравых пытаннях Работнікі прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
найменне структурнага падраздзялення;
пасада работніка;
іншыя звесткі, якія паслужылі падставай для заахвочвання
Абзац 8 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных» Часопіс рэгістрацыі даведак захоўваецца 3 гады.
57 Прадастаўленне характарыстыкі на работніка або былога работніка патэнцыйнаму наймальніку для магчымага працаўладкавання Работнікі;
былыя працаўнікі
У адпаведнасці з формай характарыстыкі, устаноўленай пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 кастрычніка 2021 г. № 585 Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных», частка 1 пункта 11 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 снежня 2014 г. № 5 "Аб узмацненні патрабаванняў да кіруючых кадраў і работнікаў арганізацый" 3 гады пасля прадастаўлення характарыстыкі.
58 Прадастаўленне характарыстыкі на работніка або былога работніка дзяржаўным органам, адвакатам і іншым удзельнікам грамадзянскага, адміністрацыйнага або крымінальнага працэсу Работнікі;
былыя працаўнікі
прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
звесткі аб працоўнай дзейнасці;
звесткі аб прафесійных ведах, уменнях, навыках;
звесткі аб дзелавых і асабістых якасцях;
іншыя неабходныя звесткі, якія характарызуюць работніка (былога работніка)
Абзац 20 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных», артыкул 196 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, пункт 3 часткі 2, пункт 2 часткі 3 артыкула 6.13 Працэсуальна-выканаўчага кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, часткі 2 і 3 артыкула 103 Крымінальна-працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь 3 гады пасля прадастаўлення характарыстыкі.
59 Разгляд індывідуальных працоўных спрэчак Работнікі прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці);
звесткі аб працоўнай дзейнасці ў Банку;
іншыя звесткі, неабходныя для вырашэння індывідуальнай працоўнай спрэчкі
Абзац 8 артыкула 6 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных» 5 гадоў ЭПК пасля ўрэгулявання спрэчных пытанняў
60 Падача дакументаў індывідуальнага (персаніфікаванага) уліку застрахаваных асоб Работнікі у адпаведнасці з пастановай Праўлення Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 19 чэрвеня 2014 г. №7 «Апарадцы запаўнення і прыёму-перадачы форм дакументаў персаніфікаванага ўліку » Абзац 8 артыкула 6, абзац 3 пункта 2 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных» 5 год.
61 Афармленне дакументаў, неабходных для назначэння розных відаў пенсій Работнікі У адпаведнасці з артыкулам 75 Закона Рэспублікі Беларусь ад 17 красавіка 1992 г. № 1596-XII «О пенсійным забеспячэнні» Абзац 8 артыкула 6, абзац 3 пункта 2 артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб абароне персанальных даных» Да прадстаўлення ў орган, які ажыццяўляе пенсіённае забеспячэнне.

Дакументы, якія з'яўляюцца падставай для афармлення пенсіі, захоўваюцца 5 год.
Падтрымка кліентаў
Аператарамі тэлефоннай сувязі можа спаганяцца аплата за званок у адпаведнасці з тарыфамі.
Напішыце нам:
Банк в твоем смартфоне:
appstore
g-play

Пожалуйста, представьтесь в чате

Лагатып кампаніі
Назад
Назад